Subastas anteriores | Subasta Online 19 | Volver

771 Resultados

ADJUDICADO
433  - IMPERIO ROMANO. MAXIMIANO. Antoniniano. Lugdunum (287-288). A/ Busto radiado, drapeado y acorazado a der.; IMP C VAL MAXIMIANVS AVG. R/ Hércules a izq. con rama, clava y leonté; HERCVLI PACIFERO, en campo a izq. G. VE 4,08 g. 22 mm. RIC-372. MBC-/BC+.

Lote 433

IMPERIO ROMANO. MAXIMIANO. Antoniniano. Lugdunum (287-288). A/ Busto radiado, drapeado y acorazado a der.; IMP C VAL MAXIMIANVS AVG. R/ Hércules a izq. con rama, clava y leonté; HERCVLI PACIFERO, en campo a izq. G. VE 4,08 g. 22 mm. RIC-372. MBC-/BC+.

Precio salida 15 €

Adjudicado 15 €

434  - IMPERIO ROMANO. CONSTANCIO I. Follis fraccional. Cartago (303). R/ Corona rodeando VOT/X/FK. AE 2,22 g. 20 mm. RIC-35a. BC+/MBC-. Escasa.

Lote 434

IMPERIO ROMANO. CONSTANCIO I. Follis fraccional. Cartago (303). R/ Corona rodeando VOT/X/FK. AE 2,22 g. 20 mm. RIC-35a. BC+/MBC-. Escasa.

Precio salida 30 €

ADJUDICADO
435  - IMPERIO ROMANO. GALERIO MAXIMIANO. Follis. Ticinum (300-303). A/ Cabeza laureada a der.; MAXIMIANVS NOB CAES. R/ Moneta a izq. con balanza y cornucopia; SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTER, exergo PT. AE 11,18 g. 26,9 mm. RIC-44b. MBC+/MBC.

Lote 435

IMPERIO ROMANO. GALERIO MAXIMIANO. Follis. Ticinum (300-303). A/ Cabeza laureada a der.; MAXIMIANVS NOB CAES. R/ Moneta a izq. con balanza y cornucopia; SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTER, exergo PT. AE 11,18 g. 26,9 mm. RIC-44b. MBC+/MBC.

Precio salida 30 €

Adjudicado 35 €

436  - IMPERIO ROMANO. GALERIO MAXIMIANO. Follis. Cízico (309-310). A/ Cabeza laureada a der.; GAL MAXIMIANVS P F AVG. R/ Genio a der. con pátera y cornucopia; E-*/HKV; GENIO IMPERATORIS. AE 6,07 g. 24,4 mm. RIC-56. MBC+. Ex colección Dattari.

Lote 436

IMPERIO ROMANO. GALERIO MAXIMIANO. Follis. Cízico (309-310). A/ Cabeza laureada a der.; GAL MAXIMIANVS P F AVG. R/ Genio a der. con pátera y cornucopia; E-*/HKV; GENIO IMPERATORIS. AE 6,07 g. 24,4 mm. RIC-56. MBC+. Ex colección Dattari.

Precio salida 50 €

ADJUDICADO
437  - IMPERIO ROMANO. MAXIMINO II. Follis. Alejandría (308-310). R/ GENIO IMPERATORIS, en campo K-EP/HLE. AE 6,04 g. 26,2 mm. RIC-107c. Defectos de cospel. P.O. EBC-.

Lote 437

IMPERIO ROMANO. MAXIMINO II. Follis. Alejandría (308-310). R/ GENIO IMPERATORIS, en campo K-EP/HLE. AE 6,04 g. 26,2 mm. RIC-107c. Defectos de cospel. P.O. EBC-.

Precio salida 50 €

Adjudicado 50 €

ADJUDICADO
438  - IMPERIO ROMANO. MAXIMINO. Follis. Antioquía (312). A/ Cabeza laureada a der.; IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG. R/ Genio a izq. con cabeza del Sol y cornucopia; X-Z/ANT; GENIO AVGVSTI. AE 4,72 g. 21,3 mm. RIC-164b. R.B.O. EBC. Ex colección Dattari.

Lote 438

IMPERIO ROMANO. MAXIMINO. Follis. Antioquía (312). A/ Cabeza laureada a der.; IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG. R/ Genio a izq. con cabeza del Sol y cornucopia; X-Z/ANT; GENIO AVGVSTI. AE 4,72 g. 21,3 mm. RIC-164b. R.B.O. EBC. Ex colección Dattari.

Precio salida 50 €

Adjudicado 85 €

ADJUDICADO
439  - IMPERIO ROMANO. MAXIMINO II. Follis. Cízico (312-313). R/ GENIO AVGVSTI, marca S, exergo SMK. AE 4,30 g. 22,1 mm. RIC-101a. MBC.

Lote 439

IMPERIO ROMANO. MAXIMINO II. Follis. Cízico (312-313). R/ GENIO AVGVSTI, marca S, exergo SMK. AE 4,30 g. 22,1 mm. RIC-101a. MBC.

Precio salida 30 €

Adjudicado 30 €

ADJUDICADO
440  - IMPERIO ROMANO. LICINIO. Follis. Tesalónica (308-310). A/ Cabeza laureada a der.; VAL LICINIVS P F AVG. R/ Virtus avanzando a der. con trofeo y lanza; *-G/SMT; VIRTVTI EXERCITVS. AE 5,87 g. 25,4 mm. RIC-37b. MBC. Ex colección Dattari.

Lote 440

IMPERIO ROMANO. LICINIO. Follis. Tesalónica (308-310). A/ Cabeza laureada a der.; VAL LICINIVS P F AVG. R/ Virtus avanzando a der. con trofeo y lanza; *-G/SMT; VIRTVTI EXERCITVS. AE 5,87 g. 25,4 mm. RIC-37b. MBC. Ex colección Dattari.

Precio salida 60 €

Adjudicado 60 €

ADJUDICADO
441  - IMPERIO ROMANO. LICINIO. Follis. Ticinum (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; IMP LICINIVS AVG. R/ Láurea rodeadno VOT/./XX; D N LICINI INVICT AVG, exergo TT. AE 2,69 g. 18,3 mm. RIC-146. EBC/EBC+.

Lote 441

IMPERIO ROMANO. LICINIO. Follis. Ticinum (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; IMP LICINIVS AVG. R/ Láurea rodeadno VOT/./XX; D N LICINI INVICT AVG, exergo TT. AE 2,69 g. 18,3 mm. RIC-146. EBC/EBC+.

Precio salida 25 €

Adjudicado 30 €

ADJUDICADO
442  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Arelate (319). A/ Busto laureado, con casco y coraza a der.; IMP CONSTA-NTINVS AVG. R/ Dos victorias sujetando escudo con VOT/PR sobre columna; VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, exergo PARL. AE 3,56 g. 17,5 mm. RIC-191. EBC-.

Lote 442

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Arelate (319). A/ Busto laureado, con casco y coraza a der.; IMP CONSTA-NTINVS AVG. R/ Dos victorias sujetando escudo con VOT/PR sobre columna; VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, exergo PARL. AE 3,56 g. 17,5 mm. RIC-191. EBC-.

Precio salida 30 €

Adjudicado 30 €

ADJUDICADO
443  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Aquileia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Láurea rodeando VOT/XX; D N CONSTANTINI MAX AVG, exergo .AQP. AE 3,13 g. 19,8 mm. RIC-65. EBC.

Lote 443

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Aquileia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Láurea rodeando VOT/XX; D N CONSTANTINI MAX AVG, exergo .AQP. AE 3,13 g. 19,8 mm. RIC-65. EBC.

Precio salida 25 €

Adjudicado 40 €

ADJUDICADO
444  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Alejandría. A/ Busto de Constantinopolis a izq.; CONSTANTINOPOLIS. R/ Victoria a izq. sobre proa; exergo SMALA. AE 2,40 g. 17,8 mm. RIC-64. MBC.

Lote 444

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Alejandría. A/ Busto de Constantinopolis a izq.; CONSTANTINOPOLIS. R/ Victoria a izq. sobre proa; exergo SMALA. AE 2,40 g. 17,8 mm. RIC-64. MBC.

Precio salida 15 €

Adjudicado 20 €

ADJUDICADO
445  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Tesalónica (320). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Láurea rodeando VOT/XX; DN CONSTANTINI MAX AVG, exergo TSGVI. AE 2,66 g. 18,9 mm. RIC-101. EBC-.

Lote 445

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Tesalónica (320). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Láurea rodeando VOT/XX; DN CONSTANTINI MAX AVG, exergo TSG (gamma)VI. AE 2,66 g. 18,9 mm. RIC-101. EBC-.

Precio salida 20 €

Adjudicado 40 €

ADJUDICADO
446  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Ticinum (319-320). A/ Busto con casco y coraza a der.; CONST-ANTINVS AVG. R/ Estandarte con VOT/XX flanqueado por dos cautivos; VIRTVS EXERCIT, exergo TT. AE 2,55 g. 20,5 mm. RIC-14. EBC-.

Lote 446

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Ticinum (319-320). A/ Busto con casco y coraza a der.; CONST-ANTINVS AVG. R/ Estandarte con VOT/XX flanqueado por dos cautivos; VIRTVS EXERCIT, exergo TT. AE 2,55 g. 20,5 mm. RIC-14. EBC-.

Precio salida 25 €

Adjudicado 25 €

ADJUDICADO
447  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Ticinum (319-320). A/ Busto con casco y coraza a der.; CONST-ANTINVS AVG. R/ Estandarte con VOT/XX flanqueado por dos cautivos; VIRTVS EXERCIT, exergo PT. AE 3,41 g. 19,9 mm. RIC-14. EBC-.

Lote 447

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Ticinum (319-320). A/ Busto con casco y coraza a der.; CONST-ANTINVS AVG. R/ Estandarte con VOT/XX flanqueado por dos cautivos; VIRTVS EXERCIT, exergo PT. AE 3,41 g. 19,9 mm. RIC-14. EBC-.

Precio salida 25 €

Adjudicado 30 €

ADJUDICADO
448  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Láurea rodeando VOT/ XX exergo ESIS*; DN CONSTANTINI MAX AVG. AE 4,51 g. 19,6 mm. RIC-159. EBC.

Lote 448

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Láurea rodeando VOT/ XX exergo ESIS*; DN CONSTANTINI MAX AVG. AE 4,51 g. 19,6 mm. RIC-159. EBC.

Precio salida 20 €

Adjudicado 20 €

ADJUDICADO
449  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Láurea rodeando VOT/ XX exergo ASIS*; DN CONSTANTINI MAX AVG. AE 3,55 g. 20 mm. RIC-159. EBC.

Lote 449

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Láurea rodeando VOT/ XX exergo ASIS*; DN CONSTANTINI MAX AVG. AE 3,55 g. 20 mm. RIC-159. EBC.

Precio salida 25 €

Adjudicado 35 €

ADJUDICADO
450  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Siscia (326-327). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Puerta de campamento; PROVIDEN-TIAE AVGG, exergo .BSIS. . AE 3,56 g. 19 mm. RIC-200. MBC+.

Lote 450

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Siscia (326-327). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS AVG. R/ Puerta de campamento; PROVIDEN-TIAE AVGG, exergo .BSIS. . AE 3,56 g. 19 mm. RIC-200. MBC+.

Precio salida 15 €

Adjudicado 20 €

ADJUDICADO
451  - IMPERIO ROMANO. CRISPO. Follis. Treveris. A/ Cabeza laureada a der.; IVL CRISPVS NO C. R/ Láurea rodeando VOT/X; CAESARVM NOSTROM, exergo . PTR. . AE 2,09 g. 17,5 mm. RIC-no. EBC-/MBC+.

Lote 451

IMPERIO ROMANO. CRISPO. Follis. Treveris. A/ Cabeza laureada a der.; IVL CRISPVS NO C. R/ Láurea rodeando VOT/X; CAESARVM NOSTROM, exergo . PTR. . AE 2,09 g. 17,5 mm. RIC-no. EBC-/MBC+.

Precio salida 35 €

Adjudicado 35 €

ADJUDICADO
452  - IMPERIO ROMANO. CRISPO. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; IVL CRISPVS NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/./V; CAESARVM NOSROTRVM, exergo ASIS*. AE 3,52 g. 20,1 mm. RIC-161. EBC+.

Lote 452

IMPERIO ROMANO. CRISPO. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; IVL CRISPVS NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/./V; CAESARVM NOSROTRVM, exergo ASIS*. AE 3,52 g. 20,1 mm. RIC-161. EBC+.

Precio salida 20 €

Adjudicado 50 €

ADJUDICADO
453  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO II. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/V; CAESARVM NOSTRORVM, exergo ASIS*. AE 3,25 g. 20,3 mm. RIC-163. EBC+.

Lote 453

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO II. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/V; CAESARVM NOSTRORVM, exergo ASIS*. AE 3,25 g. 20,3 mm. RIC-163. EBC+.

Precio salida 25 €

Adjudicado 25 €

ADJUDICADO
454  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO II. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/V; CAESARVM NOSTRORVM, exergo ASIS*. AE 3,74 g. 19 mm. RIC-163. EBC/EBC+.

Lote 454

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO II. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/V; CAESARVM NOSTRORVM, exergo ASIS*. AE 3,74 g. 19 mm. RIC-163. EBC/EBC+.

Precio salida 20 €

Adjudicado 35 €

ADJUDICADO
455  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO II. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/X; CAESARVM NOSTRORVM, exergo ESIS*. AE 3,51 g. 19,5 mm. RIC-166. EBC+/SC.

Lote 455

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO II. Follis. Siscia (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/X; CAESARVM NOSTRORVM, exergo ESIS*. AE 3,51 g. 19,5 mm. RIC-166. EBC+/SC.

Precio salida 20 €

Adjudicado 35 €

ADJUDICADO
456  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO II. Follis. ¿Siscia? (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/V; CAESARVM NOSTRORVM, exergo SIS (¿?). AE 3,12 g. 19,1 mm. EBC.

Lote 456

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO II. Follis. ¿Siscia? (320-321). A/ Cabeza laureada a der.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/V; CAESARVM NOSTRORVM, exergo SIS (¿?). AE 3,12 g. 19,1 mm. EBC.

Precio salida 20 €

Adjudicado 26 €

ADJUDICADO
457  - IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Tesalónica (320-321). A/ Busto diademado, drapeado y acorazado a izq.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/V; CAESARVM NOSTRORVM, exergo TSBVI. AE 3,06 g. 18,3 mm. RIC-128. MBC/MBC+.

Lote 457

IMPERIO ROMANO. CONSTANTINO I. Follis. Tesalónica (320-321). A/ Busto diademado, drapeado y acorazado a izq.; CONSTANTINVS IVN NOB C. R/ Láurea rodeando VOT/V; CAESARVM NOSTRORVM, exergo TSBVI. AE 3,06 g. 18,3 mm. RIC-128. MBC/MBC+.

Precio salida 15 €

Adjudicado 15 €

ADJUDICADO
458  - IMPERIO ROMANO. VETRANIÓN. Centenionalis (AE-2). Siscia. R/ El emperador en traje militar con dos lábaros, encima estrella; CONCORDIA MILITVM, en exergo marca de ceca D.SIS estrella. AE 5,43 g. 24,16 mm. RIC-281. Pátina verde. EBC-. Escasa.

Lote 458

IMPERIO ROMANO. VETRANIÓN. Centenionalis (AE-2). Siscia. R/ El emperador en traje militar con dos lábaros, encima estrella; CONCORDIA MILITVM, en exergo marca de ceca D.SIS estrella. AE 5,43 g. 24,16 mm. RIC-281. Pátina verde. EBC-. Escasa.

Precio salida 190 €

Adjudicado 195 €

459  - IMPERIO ROMANO. CONSTANCIO II. Silicua. Lugdunum. A/ Busto diademado, drapeado y acorazado a der.; DN CONSTAN-TIVS P F AVG. R/ Corona rodeando VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX, exergo LVG. AR 2,15 g. 19 mm. RIC-180. Pátina oscura. MBC+.

Lote 459

IMPERIO ROMANO. CONSTANCIO II. Silicua. Lugdunum. A/ Busto diademado, drapeado y acorazado a der.; DN CONSTAN-TIVS P F AVG. R/ Corona rodeando VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX, exergo LVG. AR 2,15 g. 19 mm. RIC-180. Pátina oscura. MBC+.

Precio salida 200 €

460  - IMPERIO ROMANO. CONSTANCIO II. Silicua. Lugdunum (360-363). R/ VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX, exergo LVG. AR 1,99 g. 17,9 mm. RIC-216. Leves oxidaciones. MBC-/MBC.

Lote 460

IMPERIO ROMANO. CONSTANCIO II. Silicua. Lugdunum (360-363). R/ VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX, exergo LVG. AR 1,99 g. 17,9 mm. RIC-216. Leves oxidaciones. MBC-/MBC.

Precio salida 110 €

ADJUDICADO
461  - IMPERIO ROMANO. JULIANO II (césar). Silicua. Arelate (355-360). R/ VOTIS/V/MVLTIS/X, exergo TCON. AR 2,20 g. 18,2 mm. RIC-264. MBC.

Lote 461

IMPERIO ROMANO. JULIANO II (césar). Silicua. Arelate (355-360). R/ VOTIS/V/MVLTIS/X, exergo TCON. AR 2,20 g. 18,2 mm. RIC-264. MBC.

Precio salida 135 €

Adjudicado 195 €

462  - IMPERIO ROMANO. JULIANO II. Silicua. Treveris (361-362). R/ VOTIS/V/MVLTIS/X, exergo TR. AR 1,63 g. 17,5 mm. RIC-364. MBC.

Lote 462

IMPERIO ROMANO. JULIANO II. Silicua. Treveris (361-362). R/ VOTIS/V/MVLTIS/X, exergo TR. AR 1,63 g. 17,5 mm. RIC-364. MBC.

Precio salida 125 €

463  - IMPERIO ROMANO. JULIANO II. Silicua. Treveris (360-363). A/ Busto laureado y acorazado a der.; (-- CL)IVLI-ANVS AVF. R/ Láurea rodeando VOTOS/V/MVLTIS/X, exergo TR. AR 2,13 g. 16,9 mm. RIC-363-4. Leves concreciones. MBC/MBC+.

Lote 463

IMPERIO ROMANO. JULIANO II. Silicua. Treveris (360-363). A/ Busto laureado y acorazado a der.; (-- CL)IVLI-ANVS AVF. R/ Láurea rodeando VOTOS/V/MVLTIS/X, exergo TR. AR 2,13 g. 16,9 mm. RIC-363-4. Leves concreciones. MBC/MBC+.

Precio salida 200 €

464  - IMPERIO ROMANO. VALENTINIANO I. Silicua. Lugdunum (364-367). A/ Busto diademado, drapeado y acorazado a der.; D N VALENTINI-ANVS P F AVG. R/ El emperador a der. con labarum y Victoria sobre globo; PERTI(TV)-TOR REIP, exergo SLVG. AR 1,63 g. 17,8 mm. RIC-6A. MBC-/MBC.

Lote 464

IMPERIO ROMANO. VALENTINIANO I. Silicua. Lugdunum (364-367). A/ Busto diademado, drapeado y acorazado a der.; D N VALENTINI-ANVS P F AVG. R/ El emperador a der. con labarum y Victoria sobre globo; PERTI(TV)-TOR REIP, exergo SLVG. AR 1,63 g. 17,8 mm. RIC-6A. MBC-/MBC.

Precio salida 200 €

465  - IMPERIO ROMANO. VALENTINIANO I como Augusto. Silicua. Lugdunum. R/ RESTITVTOR REIP, marca de ceca no visible. AR 2,21 g. 17,4 mm. RIC-6. MBC. Ex hallazgo East Harptree (1887).

Lote 465

IMPERIO ROMANO. VALENTINIANO I como Augusto. Silicua. Lugdunum. R/ RESTITVTOR REIP, marca de ceca no visible. AR 2,21 g. 17,4 mm. RIC-6. Raya en anv. MBC. Ex hallazgo East Harptree (1887).

Precio salida 140 €

466  - IMPERIO ROMANO. VALENTE como augusto. Silicua. Tréveris (364-373). R/ Roma entronizada a izq. con lanza y Victoria sobre globo; VRBS ROMA, en exergo TRPS. AR 1,76 g. 18,1 mm. RIC-27b. Oxidaciones. MBC-.

Lote 466

IMPERIO ROMANO. VALENTE como augusto. Silicua. Tréveris (364-373). R/ Roma entronizada a izq. con lanza y Victoria sobre globo; VRBS ROMA, en exergo TRPS. AR 1,76 g. 18,1 mm. RIC-27b. Oxidaciones. MBC-.

Precio salida 120 €

ADJUDICADO
467  - IMPERIO BIZANTINO. JUSTINO II. Follis. Nicomedia. a/ Ley. D N IVSTIA-NVS P AV(G). R/ M flanqueada por cruces, exergo NIKM, oficina B? AE 17,39 g. 30,6 mm. SBB-88 vte. MBC-. . SBB-369.

Lote 467

IMPERIO BIZANTINO. JUSTINO II. Follis. Nicomedia. a/ Ley. D N IVSTIA-NVS P AV(G). R/ M flanqueada por cruces, exergo NIKM, oficina B? AE 17,39 g. 30,6 mm. SBB-88 vte. MBC-. . SBB-369.

Precio salida 40 €

Adjudicado 40 €

468  - IMPERIO BIZANTINO. JUSTINIANO I. Decanummium. Antioquia-Theoupolis. Año de reinado XXIII (549-550). AE 3,80 g. 23,1 mm. SBB-238 vte. MBC-/MBC.

Lote 468

IMPERIO BIZANTINO. JUSTINIANO I. Decanummium. Antioquia-Theoupolis. Año de reinado XXIII (549-550). AE 3,80 g. 23,1 mm. SBB-238 vte. MBC-/MBC.

Precio salida 30 €

469  - IMPERIO BIZANTINO. JUSTINO II. Follis. Constantinopolis. R/ Crismón sobre la M, año ÇII(?), oficina E. AE 14,95 g. 31,8 mm. SBB-360. Pátina verde. MBC-.

Lote 469

IMPERIO BIZANTINO. JUSTINO II. Follis. Constantinopolis. R/ Crismón sobre la M, año ÇII(?), oficina E. AE 14,95 g. 31,8 mm. SBB-360. Pátina verde. MBC-.

Precio salida 60 €

470  - IMPERIO BIZANTINO. JUSTINO II. Follis. Nicomedia. R/ Año 5, marca de oficina A. AE 12,14 g. 31,4 mm. SBB-369. MBC-/MBC.

Lote 470

IMPERIO BIZANTINO. JUSTINO II. Follis. Nicomedia. R/ Año 5, marca de oficina A. AE 12,14 g. 31,4 mm. SBB-369. MBC-/MBC.

Precio salida 30 €

ADJUDICADO
471  - IMPERIO BIZANTINO. TIBERIO II. Follis. Constantinopolis. R/ Año 6? AE 12,41 g. 29,3 mm. SBB-430. Leves oxidaciones. MBC.

Lote 471

IMPERIO BIZANTINO. TIBERIO II. Follis. Constantinopolis. R/ Año 6? AE 12,41 g. 29,3 mm. SBB-430. Leves oxidaciones. MBC.

Precio salida 40 €

Adjudicado 40 €

ADJUDICADO
472  - IMPERIO BIZANTINO. MAURICIO TIBERIO. Follis. Nicomedia. R/ Año 8, oficina A. AE 10,90 g. 32,9 mm. SBB-512. Leves oxidaciones. MBC/MBC+.

Lote 472

IMPERIO BIZANTINO. MAURICIO TIBERIO. Follis. Nicomedia. R/ Año 8, oficina A. AE 10,90 g. 32,9 mm. SBB-512. Leves oxidaciones. MBC/MBC+.

Precio salida 40 €

Adjudicado 40 €

ADJUDICADO
473  - IMPERIO BIZANTINO. BASILIO I. Follis. Constantinopolis. AE 6,28 g. 28,9 mm. SBB-1713. MBC-.

Lote 473

IMPERIO BIZANTINO. BASILIO I. Follis. Constantinopolis. AE 6,28 g. 28,9 mm. SBB-1713. MBC-.

Precio salida 25 €

Adjudicado 25 €

474  - IMPERIO BIZANTINO. Follis. Anónimo. Siglo XI-XII. SBB-1818. AE 8,58 g. 26,9 mm. Rev. descentrado. Pátina verde. MBC-.

Lote 474

IMPERIO BIZANTINO. Follis. Anónimo. Siglo XI-XII. SBB-1818. AE 8,58 g. 26,9 mm. Rev. descentrado. Pátina verde. MBC-.

Precio salida 30 €

ADJUDICADO
475  - IMPERIO BIZANTINO. MANUEL I. Aspron Trachy. Constantinopla. VE 3,34 g. 27,4 mm. SBB-1964. MBC-/BC+.

Lote 475

IMPERIO BIZANTINO. MANUEL I. Aspron Trachy. Constantinopla. VE 3,34 g. 27,4 mm. SBB-1964. MBC-/BC+.

Precio salida 15 €

Adjudicado 15 €

ADJUDICADO
476  - ACUÑACIONES HISPANO-ÁRABES. ALMOHADES. Lote de 11 piezas: 7 dirhams almohades, 1 felús de invasión y 3 piezas orientales. Calidad media MBC-.

Lote 476

ACUÑACIONES HISPANO-ÁRABES. ALMOHADES. Lote de 11 piezas: 7 dirhams almohades, 1 felús de invasión y 3 piezas orientales. Calidad media MBC-.

Precio salida 80 €

Adjudicado 80 €

ADJUDICADO
477  - ACUÑACIONES HISPANO-ÁRABES. ALMOHADES. Lote de 3 dirhems: Ceuta, Fez y Tremecén. BC+/MBC+.

Lote 477

ACUÑACIONES HISPANO-ÁRABES. ALMOHADES. Lote de 3 dirhems: Ceuta, Fez y Tremecén. BC+/MBC+.

Precio salida 50 €

Adjudicado 55 €

ADJUDICADO
478  - REINOS DE CASTILLA Y LEÓN. Lote de 4 piezas: Juan I, Enrique II, Fernando IV y Alfonso XI. Cornado, novén (2) y dinero. Calidad media MBC.

Lote 478

REINOS DE CASTILLA Y LEÓN. Lote de 4 piezas: Juan I, Enrique II, Fernando IV y Alfonso XI. Cornado, novén (2) y dinero. Calidad media MBC.

Precio salida 50 €

Adjudicado 50 €

ADJUDICADO
479  - REINOS DE CASTILLA Y LEÓN. ENRIQUE II. Lote de 3 piezas. BC+/MBC-.

Lote 479

REINOS DE CASTILLA Y LEÓN. ENRIQUE II. Lote de 3 piezas. BC+/MBC-.

Precio salida 25 €

Adjudicado 25 €

480  - REINOS DE CASTILLA Y LEÓN. ALFONSO X. Pujesa. Burgos. R/ Cola de león terminada en 3 puntos y B que parece I.0.46 G. 14 MM. III-281.3 vte. MM-Imperatrix-A10.14.10. Concreciones. MBC.

Lote 480

REINOS DE CASTILLA Y LEÓN. ALFONSO X. Pujesa. Burgos. R/ Cola de león terminada en 3 puntos y B que parece I. 0.46 g. 14 mm. III-281.3 vte. MM-Imperatrix-A10.14.10. Concreciones. MBC.

Precio salida 25 €

contact background image

Póngase en contacto con nosotros y
le informaremos sin ningún tipo de compromiso

Contacto

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso del sitio web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias sobre la base de un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero.